פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל כג ט

מצודת דוד

"נתתיה" - מסרתי אותם ביד מאהביה ולתוספת ביאור אמר ביד בני אשור אשר חשקה להם