קטע:מצודות על יחזקאל כג ד

מצודת דוד

"אהליבה" - ע"ש שהיה אהלי בה והוא בית המקדש ורצה לומר לקחתים לי לעם והם פרו ורבו וגדלו והצליחו

"שומרון אהלה" - זו שהיה שם הכנוי שלה אהלה שם העצמי היא שומרון ונקראת אהלה ע"ש שהיה בה אוהל לעגלי הזהב וכאומר אהל שלה ואין לי חלק בה

"ותהיינה לי" - לקחתי אותן לי לנשים

"ושמותן" - העצמי

"ושמותן" - בשם הכנוי

"אהלה הגדולה" - הגדולה שבהן נקראת אהלה ואהליבה היה שם אחותה הנטפלת עליה הקטנה ממנה