קטע:מצודות על יחזקאל כב כה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"נפש אכלו" - אוכלים הנפשות ולוקחים מהם החוזק והיקר ומרבים האלמנות כי יהרגו אנשיהם ר"ל הם מסבבים כל אלה כי בהשענם על דבריהם ימאנו לעשות תשובה ובאה הפורעניות בעוונם

"קשר נביאיה" - בתוך העיר יש קשר נביאי השקר המתנבאים על השלום

"כארי שואג" - כמו הארי השואג בקול להטיל אימה ואח"ז טורף טרף כן המה מבהילי האנשים בקולם ודבריהם ובזה הם מסיתים וטורפים אותם מן העולם

מצודת ציון

"קשר" - ענין אגודה בהסכמה אחת

"חוסן" - ענין חוזק כמו וחסון הוא כאלונים (עמוס ב)

"ויקר" - ענין כבוד