קטע:מצודות על יחזקאל כב כב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כהתוך כסף" - כמו התכת הכסף בתוך הכור כן תותכו בתוך העיר בצרות המצור

"וידעתם" - אז תדעו שאני ה' שפכתי חמתי עליכם ובגמול בא ולא במקרה