קטע:מצודות על יחזקאל כב כא

מצודת דוד

"ונפחתי" - אנשב עליכם באש עברתי ר"ל בכל פעם אגדיל הצרה ותהיו נמסים בתוכה

"וכנסתי" - אל תוך העיר וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"וכנסתי" - מלשון הכנסה

"ונפחתי" - מלשון הפחה

"עברתי" - מלשון עברה וזעם

"ונתכתם" - מלשון התכה