קטע:מצודות על יחזקאל כב כ

מצודת דוד

"קבוצת כסף" - כמו שמקבצים כסף ונחשת וגו' המעורבים זה בזה אשר יקבצו אותם לאספם אל תוך הכור לנשב עליו אש להבעירו למען יותך הכל וישרף וישאר הכסף מזוקק ונקי כן אקבוץ אתכם באפי ואניח אתכם בתוך העיר ואתיך אתכם להיות נמסים ונמקים בצרות המצור

מצודת ציון

"לפחת" - מלשון הפחה ונשיבה

"להנתיך" - מלשון התכה ויציקה