קטע:מצודות על יחזקאל כב יד

מצודת דוד

"ועשיתי" - נכון הדבר בידי כאילו כבר עשיתי

"אם תחזקנה ידיך" - לעשות גבורות במלחמה בעת בוא הימים ימי הגמול אשר אני עושה עמך

"היעמוד לבך" - על עמדו להתחזק