פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"הכיתי כפי" - זה בזה דרך צער על הגזל אשר עשית ועל הדם הנקי הנשפך בתוכך

מצודת ציון

"בצעך" - כן נקרא גם העושק כמו בוצע בצע רע לביתו (חבקוק ב)