קטע:מצודות על יחזקאל כב יב

מצודת דוד

"נשך ותרבית" - לשון נשך אמור בכסף תרבית באוכל

"ותבצעי רעיך" - עם העושק שעשקת העשרת את רעיך העובדי כוכבים להיות בעזרתך מול האויב ואותי שכחת ולא בטחת בי

"למען שפך דם" - כי מפני השוחד הרגו נפשות נקיים

מצודת ציון

"ותבצעי" - כן נקרא חמדת העושר כמו ויטו אחרי הבצע (שמואל א ח)