קטע:מצודות על יחזקאל כב יא

מצודת דוד

"ענה בך" - אנסה לזנות

"בזמה" - במחשבת זנות ורשע

"את אשת רעהו" - עם אשת רעהו עשו תועבה לזנות עמה