קטע:מצודות על יחזקאל כב ח


מצודת ציון

"חללת" - מלשון חול והוא הפך הקדש