פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל כב ו

מצודת דוד

"למען שפך דם" - עם כח הזרוע

"איש לזרועו" - הנשיאים היו בך כל אחד לפי כח זרועו ומבלי מעשה היושר