פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל כב ד

מצודת דוד

"על כן" - בעבור עונך מסרתיך אל העמים שיחרפו אותך וילעבו בך

"ותבא וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ותקריבי ימיך" - בעצמך הקרבת ימי הגמול והתשלומין

"אשמת" - נעשית בעלת אשמה

"טמאת" - את העיר

מצודת ציון

"אשמת" - מלשון אשמה ורשע

"וקלסה" - ענין לעג כמו לחרפה ולקלס (ירמיהו כ)