קטע:מצודות על יחזקאל כא לז

מצודת דוד

"כי אני ה' דברתי" - לכן כן יהיה

"בתוך הארץ" - יהיה נבלע בארץ לבל יהיה נראה לעינים ולכן לא תהיה מוזכרת ממי לקחתי נקמתך

"לאש" - שיבעירו הכשדים