קטע:מצודות על יחזקאל כא יד

מצודת דוד

"וגם מרוטה" - לטש אותה להסיר החלודה

"חרב חרב" - על חרב נבוכדנצר יאמר וכפל המלה כדרך המקונן וכן מעי מעי (ירמיהו ד)

מצודת ציון

"הוחדה" - מלשון חדידה ושנון

"מרוטה" - ענין לטוש וצחצוח כמו נחושת ממורט (מלכים א ז)