קטע:מצודות על יחזקאל כא ח

מצודת דוד

"הנני אליך" - הנה אני אלחם עמך

מצודת ציון

"מתערה" - הוא תיק החרב וכן וישלפו מתערה (שמואל א י"ז)