קטע:מצודות על יחזקאל כא ד

מצודת דוד

"וראו כל בשר" - בעבור חוזק התבערה ידעו כולם שמה' נעשה ולא במקרה ולכן לא תכבה עד תשרוף הכל

מצודת ציון

"כל בשר" - כל אדם