קטע:מצודות על יחזקאל י יח

מצודת דוד

"מעל מפתן הבית" - כי שם היה כמ"ש למעלה