פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל י י

מצודת דוד

"ומראיהם" - מראה ציורם של ארבעת האופנים היה אחד זה כזה והיו כמראית האופן העשוי בתוך האופן זה ממזרח למערב וזה מצפון לדרום שאז יכול הוא להתגלגל לכל רוח מבלי סבוב והחזרה