קטע:מצודות על יחזקאל י טז

מצודת דוד

"ובלכת" - ר"ל לא נשתנה התנועה ממה שהיתה ובעת ילכו הכרובים ילכו גם האופנים אצלם ובעת ינשאו הכרובים את כנפיהם להתרומם מעל הארץ לעלות למעלה לא יסבו גם האופנים מאצלם

מצודת ציון

"ובשאת" - מלשון נשיאה והרמה