פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל י ב

מצודת דוד

"ויבוא לעיני" - לבוש הבדים בא שמה ואני ראיתיו בא

"אל בינות לגלגל" - אל בין האופנים

"אל תחת לכרוב" - ר"ל אל חלק המקום מהם שהוא מתחת לכרוב והוא בשפולי האופנים

"ומלא" - ר"ל בהיותך שם תושיט ידך למלא חפניך גחלי אש מבין הכרובים וזרוק אותם על העיר והוא סימן השחתה כאכילה באש

"ויאמר" - היושב על הכסא ולקצר סמך על המבין וכפל מלת ויאמר יורה על הזרוז

מצודת ציון

"בינות" - מלשון בין

"לגלגל" - למ"ד במקום ה"א הידיעה והם האופנים וקראם בשם הכללי

"לכרוב" - כמו הכרוב

"חפניך" - כן יקרא פיסת היד כמו מלא חפניכם (שמות ט)

"לכרובים" - כמו הכרובים