קטע:מצודות על יחזקאל יט יג

מצודת דוד

"שתולה במדבר" - הגפן הזאת נטועה היא במדבר בארץ ציה וצמאון לא ימצא שם מים להשקותה ר"ל עתה נפסק כל הטובה

מצודת ציון

"ציה" - ענין שממון