קטע:מצודות על יחזקאל יט ב

מצודת דוד

"בין אריות רבצה" - הוא משל על מלכי האומות ור"ל בית המלך ההוא היו רובצים בין מלכי האדמה לבטח מבלי פחד

"מה אמך לביא" - על בית יאשיהו המלך יאמר מה מאד היא חשובה להקרא לביא אם האריות

מצודת ציון

"מה" - המלה ההיא יורה על ההפלגה וכן מה אדיר שמך (תהלים ח)

"לביא" - כן תקרא אם האריות וכן ובני לביא יתפרדו (איוב ד)

"רבצה" - ענין השכיבה לנוח

"הכפירים" - כן יקרא ארי בחור

"רבתה" - ענין גדול ואימון כמו אשר טפחתי ורביתי (איכה ב)

"גוריה" - כן יקראו ילדי האריות הקטנים וכן בדי גורותיו (נחום ב)