קטע:מצודות על יחזקאל יט א

מצודת דוד

"אל נשיאי ישראל" - על נשיאי ישראל הם מלכי יהודה יהואחז ויהויקים יוצאי ירך יאשיהו המלך

מצודת ציון

"שא" - ענין הרמת קול