קטע:מצודות על יחזקאל יח ד

מצודת דוד

"כנפש האב וגו'" - כמו נפש האב כן נפש הבן הנה שלי באין הפרש (וכפל הכפי"ן כנפש האב וכנפש הבן להורות על דמיון גמור וכן כמוך כפרעה (בראשית מד)

"היא תמות" - כי אז אין לחבבה מעתה אבל בזולת החטא מדוע תסיר החבוב

"לי הנה" - המה שלי וכאומר והנה מהדרך הוא שכל אחד מחבב את שלו ורוצה בקיומו