פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל יד כג

מצודת דוד

"וידעתם" - אז תדעו אשר לא בחנם עשיתי את כל הרעה שעשיתי בה כי אם בגמול העין

"ונחמו אתכם" - הבאים הנה ינחמו אתכם על הרעה כי תראו את דרכם הרעים וכפל הדבר לתוספת ביאור