קטע:מצודות על יחזקאל יד כא

מצודת דוד

"כי כה אמר ה'" - אשר כן אמר ה' אשר כל שכן הדבר שהנה אשלח על ירושלים בגמול עוונם את ארבעת שפטי הרעים להכריתם שכ"ש הוא שאין שורת הדין מחייבת שיהיה מי מהם ניצול בזכות הצדיקים

מצודת ציון

"אף כי" - ענינו כמו כל שכן וק"ו וכן אף כי הבית הזה (מלכים א' ח)