קטע:מצודות על יחזקאל יד כ

מצודת דוד

"אם בן וגו'" - ר"ל אם שורת הדין מחייבת להציל בזכותם בין בן בין בת