קטע:מצודות על יחזקאל יד ז

מצודת דוד

"לדרש לו בי" - לדרוש את הנביא בדברי

"נענה לו בי" - אקבל המענה אשר לו להשיב עליו בעבור כבוד שמי

מצודת ציון

"נענה" - אקבל המענה