קטע:מצודות על יחזקאל יד א

מצודת דוד

"ויבוא אלי" - בא אלי קבוצת אנשים מזקני ישראל

"וישבו לפני" - התעכבו לפני