פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל יב כג

מצודת דוד

"קרבו הימים" - ר"ל היעוד הרע יהיה בזמן קרוב ויהיה א"כ דבר כל הנבואה ולא תשכח

מצודת ציון

"השבתי" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)