קטע:מצודות על יחזקאל יב ט

מצודת דוד

"הלא אמרו" - הלא שאלו אותך על מה אתה עושה כדברים האלה וכאומר הם שאלו ואתה לא השיבות להם