קטע:מצודות על יחזקאל יא ו

מצודת דוד

"הרביתם" - ר"ל ובעבור הדברים והמחשבות האלו אשר תחשובו שלא תגלו מן העיר תוסיפו לעשות הרע ותרבו חללים בעיר הזאת ותמלאו החוצות חללים