קטע:מצודות על יחזקאל ט י

מצודת דוד

"וגם אני" - כמו שהם אומרים שאין אני רואה כן לא תראה עיני לחוס עליהם

"דרכם" - גמול דרכם אשלם על ראשם