קטע:מצודות על יחזקאל ט ז

מצודת דוד

"ויצאו" - אחר שהכו בהחצרות יצאו והכו בעיר

"טמאו את הבית" - כאומר אל תחושו לטומאת בית המקדש ומלאו חצרות בית המקדש מן החללים ואח"ז צאו והכו בעיר