פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל טז ס

מצודת דוד

"והקימותי" - אקיים לך את הברית להיות לנצח

"וזכרתי" - ר"ל אבל לא לעולם אקצוף כי אזכור את הברית אשר כרתי עמך בימי נעוריך במעמד הר סיני להיות לך לאלהים לעזור ולהושיע