קטע:מצודות על יחזקאל טז נו

מצודת דוד

"ולא היתה וגו'" - ר"ל וכי לא זכרת בפיך בעת ממשלתך את השמועה ששמעת מהפיכת סדום וכאומר ומדוע א"כ התעבת מהן

מצודת ציון

"גאוניך" - ענין גבהות וממשל רב וכן גאון יעקב (תהלים מז)