פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל טז מד

מצודת דוד

"כל המושל" - כל הממשיל משלים יאמר עליך בדרך משל כמעשה האם כן המה מעשה בתה ר"ל כמעשה אנשי כנען שנגרשו מן הארץ כן מעשה ישראל שנשארו במקומם

מצודת ציון

"המושל" - מלשון משל ומליצה