פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל טז לה

מצודת דוד

"לכן" - הואיל וכן עשית מאהבת הזנות לכן את הקרויה זונה אמיתית שמעי דבר ה'