קטע:מצודות על יחזקאל טז כח

מצודת דוד

"ותזנים" - ועמהם זנית וגם בהם לא שבעת

"ותזני" - עכ"ז לא לקחת מוסר וזנית את בני אשור על כי לא היית שבעה מזנות בני מצרים