פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל טז כג

מצודת דוד

"ויהי" - ר"ל ומה א"כ יהיה אחר כל רעתך מהו הגמול שתקבל הנה אוי אוי יהיה לך רבת פעמים לפי מרבית הרעה