פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל טז כא

מצודת דוד

"ותתנים" - נתת אותם להם במה שהיית מוליך אותם להם למאכל רצה לומר בניך המיוחדים לי ללמוד בבית הספר אותם שחטת לעבודת כוכבים

מצודת ציון

"בהעביר" - מלשון העברה והולכה