פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל טז יא

מצודת דוד

"ואעדך עדי" - קשטתי אותך בקשוטים ונתתי על ידיך צמידי הזרוע ורביד נתתי על גרונך

מצודת ציון

"צמידים" - הם הנתונים על הזרוע וכן ושני צמידים על ידיה (שם כד)

"ורביד" - ענק לתכשיט וכן וישם רביד הזהב (שם מא)

"גרונך" - צוארך וכן קרא בגרון (ישעיהו נח)