קטע:מצודות על יחזקאל ח יז

מצודת דוד

"וישובו להכעיסני" - בתועבות האלה

"והנם שולחים" - והנה עתה הם שולחים אל אפם ריח הרע בזמר הרוח היוצא מפי הטבעת בעת יתריזו והוא תקון סופרים והראוי אל אפי

"הראית" - בה"א השאלה

"הנקל" - ר"ל אשר נקל לבית יהודה המעשים שעשו מאז מבלי עשות את התועבות האלה אשר עשו פה כאומר וכי לא די להם במה שעשו מאז

מצודת ציון

"הנקל" - באה הה"א במקום אשר וכן ההלכוא אתו (יהושע י)

"מעשות" - במ"ם השלילה ור"ל מבלי עשות וכן מהמטיר עליו מטר (ישעיהו ה)

"הזמורה" - מלשון זמר

"אפם" - חוטמם