קטע:מצודות על יחזקאל ח ה

מצודת דוד

"בבאה" - בבוא אדם ליכנס בעזרה מצאו בדרך כניסתו

"מצפון לשער המזבח" - שער הצפוני קרוי שער המזבח לפי שהיה מכוון מול המזבח ומצפון השער חוצה לו בחלל הר הבית היה מושב סמל הקנאה הזה

"דרך צפונה" - לרוח צפון