קטע:מצודות על יחזקאל ז כה

מצודת דוד

"קפדה בא" - כריתה בא להם וכאשר יבקשו שלום לא ימצאו אותו

מצודת ציון

"קפדה" - ענין כריתה כמו קפדתי כאורג חיי (שם לח)

"ואין" - ואיננו