מצודות על יחזקאל ז כג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"חמס" - כולם ראוים לחמס ושלל

"עשה הרתוק" - הכן שלשלאות לאסור הגולים

"משפט דמים" - כולם חייבים מיתה

מצודת ציון

"הרתוק" - שלשלאות כמו ורתוקות כסף צורף (ישעיהו מ)