קטע:מצודות על יחזקאל ז יז

מצודת דוד

"תרפינה" - יחלשו מלהלחם

"תלכנה מים" - מזיעת אימה כאלו תמסנה והיו למים

מצודת ציון

"תרפינה" - מלשון רפיון