פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל ז טו

מצודת דוד

"אשר בשדה" - אשר יהיה בשדה וגו'

"החרב" - חרב האויב תהיה בחוץ לעיר והדבר והרעב יהיו מבפנים בתוך העיר

מצודת ציון

"מבית" - מבפנים

"יאכלנו" - ישחיתנו