קטע:מצודות על יחזקאל ז ט

מצודת דוד

"וידעתם" - אז תדעו ותבינו אשר אני ה' המכה בגמול העון ולא בא במקרה

"כדרכיך" - כגמול דרכיך

"ותועבותיך" - תשלומי תועבותיך יבואו בתוכך